iLovePopcorn

Popcorn

Popcornmaskine

 

Slush ice

Slush ice maskine

 
best Fresh Solution

Slush ice maskiner

Betjenings- og rengøringsvejledning.

Opstilling og indstilling
1.
Maskinen skal for at lave slush ice stå på 2, på den nederste knap med is-ikon, og på 1 med tegning med (3) dråber hvis bare saft køl.
2. Indstilling af frostindstilling på skala, hvor "iset" slush ice skal være (bagsiden af maskinen).
 - 1 = min. frost
 - 4 = max. frost
 - Normal indstilling = max 2

Der må gerne benyttes spiritus i maskinen, men der må under ingen omstændigheder bruges Pernod i maskinen, da smag og lugt ikke kan fjernes efterfølgende.

Drift
Maskinen skal altid køre med sneglen, da maskinen hverken vil køle eller fryse uden omrøring.

Arbejdsperiode
Indstilles på frost om dagen (ikke 24 timer i træk, da maskinen bruger unødig strøm).

Hvileperiode
Maskinen må IKKE være tændt om natten, uden brug.
OBS!!! Såfremt man slukker for maskinen med slush ice i beholderen vil der dannes isklumper, som ved igangsætning vil ødelægge sneglen samt gearmotor til snegl. Hvis sneglen er itu, skal gearmotor stoppes omgående. Når slush icen går ned til "min" på beholder, skal der fyldes op til "max", så gearmotor og magnetventiler ikke bliver overbelastet. Frysetiden uden alkohol er ca. 1½ time. Med alkohol er tiden ca. 1½ - 2 timer.

Utæt beholder
Såfremt der kommer farvet væske ud af kondensvandsslangen ved spildbakke skyldes det, at beholderpakningen ikke er monteret korrekt eller slidt.
OBS!!! Slush ice maskinen må ALDRIG løftes i beholderne - det kan betyde, at beholderne vrider sig løs -og  alt saft/slush ice vil løbe ud.

Blandingsforhold
(Tommelfinger regel - men tjek for en sikkerhedsskyld mærkat på koncentrat dunken, da forhold kan ændre sig)

 - Med alkohol
Blandingsforhold: 2½ liter saft/koncentrat til 7½ liter vand + 2 flasker spiritus  á 70 cl.

 - Uden alkohol
Blandingsforhold: 3 liter saft/koncentrat til 9 liter vand. Der må anvendes almindelig sodavand og saftevand i maskinen. Dog ikke light produkter, idet frysepunktet er højere. Der må heller ikke anvendes Pernod.

Rengøring
1.
Tøm maskinen for saft / slush ice.
2. Låg på beholder tages af, og beholderen fyldes med varmt vand (ikke over 70 grader) og rengøringsmiddel "en let sæbeblanding", brug en blød svamp, IKKE grydesvampe da dette ridser beholderen. Lad stå og virke.
3. Tømmes efterfølgende, og beholderen fyldes igen med varmt vand. Lad stå og virke.
4. Herefter skylles beholderen grundigt efter med rent vand.
5. Hane, spildbakker mm. skal også rengøres. Brug en blød børste. Det hele skylles efterfølgende grundigt i rent vand.
6. Maskinen tørres af.

   

     2-beholders slush ice maskine

       - Størrelse: B-36 / D-47 / H-69 cm
       - Vægt: 46 kg
       - Strømforbrug: 220V / 800W

      

       - Sørg for at have nogen til at løfte
         maskinen, når vi leverer den. Vi leverer
         kun i gadeplan.

  

 

    

 

© 2010 ilovepopcorn.dk. v/Jesper Kjærgaard.