iLovePopcorn

Popcorn

Popcornmaskine

 

Slush ice

Slush ice maskine

 

best Fresh Solution

Lejebetingelser

Betaling.

Når vi har indgået en aftale om leje af vores maskiner, så sender vi dig en faktura. Med mindre andet aftales skal faktura betales snarest muligt for, at gøre aftalen vi har indgået bindende. Når du indbetaler faktura bekræfter du samtidigt, at du har læst og accepteret vores lejebetingelser.

Hvis du ikke kan acceptere dem, skal du kontakte os inden du indbetaler din faktura. Ved bestilling indbetales depositum samt fuld leje. Depositummet bliver tilbagebetalt ved endt leje når vi har sikret os at maskinerne er tilbageleveret i fejlfri stand. Depositummet udgør kr. 1.000,- pr. maskine.

Rengøring.

Lejeprisen er inkl. rengøring dvs. vi sørger for rengøringen.

Lejers ansvar.

Lejer er ansvarlig for, at det lejede er forsikret mod tyveri, brand og hærværk i hele perioden fra levering til afhentning.

Lejer er endvidere ansvarlig for, at det lejede udstyr er korrekt sat op. Det vil sige at alle maskiner skal jordes. 220 volt stik uden 3. ben til jord, sker udelukkende på lejers eget ansvar. Både for skade på det lejede udstyr samt evt. følgeskader der måtte opstå på andet materiel og evt. personskade.

Ved skade påført det lejede udstyr, er lejer erstatningspligtig for hvad det måtte koste at udbedre skaden. Koster det mere end 65 % af en maskines ny pris at udbedre skaden, erklæres maskinen for totalskadet. Og lejer skal erstatte skaden, med en ny maskine.

Det er vigtigt aldrig at løfte maskinerne i beholderne da de derved kan vride sig løs og ødelægges.

Lejer sørger for adgang til strøm (220V/1600W) indenfor 20 meter af maskinerne. Det er vigtigt at man undgår at bruge forlængerledning, er det nødvendigt med forlængerledning, så skal der ikke benyttes forlængerledning i tromle.

Under brug SKAL følgende regler altid overholdes:
Der skal altid være en ansvarlig voksen der holder opsyn ved maskinerne når disse er i brug. Maskinerne skal altid opsættes og betjenes iht. instruktionsvejledning dvs. på en plan overflade, i læ for vind og vejr og tæt på strømforsyning.
Det er strengt forbudt at putte andet end det anviste i maskinerne.

Afbestilling.

Ved afbestilling koster det 50 % af det fakturerede i afbestilling dog minimum 300 kr.

Fragt.

Afhentning ikke muligt. Skal maskinerne fragtes andetsteds end Nordsjælland og København aftales konkret pris på dette.

Ved afhentning.

Ved afhentning aftales tidspunkt for dette, er det ikke muligt, at få adgang til afhentning, påregnes leje for nyt døgn samt transport. Leje og transport for nyt døgn er de gældende listepriser på de enkelte maskiner.

Depositum.

Depositum er kr. 1.000 ,- pr. maskine, beløbet betales sammen med lejen. Depositum tilbagebetales typisk 3 bankdage efter det lejede udstyr er afhentet/returneret i fejlfri stand. Det vil sige, at det lejede afleveres i den tilstand det er leveret i funktionsmæssigt.

Erstatningspris for enkelt Slush Ice maskine er 8.000 kr., 16.000 kr. ved dobbelt maskine og 5.000 kr. for popcornmaskinen, hvis ej i funktion ved tilbagelevering.

© 2010 ilovepopcorn.dk. v/Jesper Kjærgaard.